Velkommen til Mulbadaw Farm                                                                                          www.mulbadaw.com           

                        Sidemeny:

                Hjem    Om Farmen       www.haydom.no    Støtt Mulbadaw (her)    Bildegalleri      Farmgruppa    Sponsorer

  

Mulbadaw Farm og Folket i Hanangdistriktet trenger din støtte!         

          

Hvorfor?

Fordi det er ingen selvfølge for disse flotte barna og voksne at de får spist seg mette hver dag slik det er for oss i Norge.  Det er heller ingen selvfølge å få i seg nok vann. Og slett ikke rent vann.

Mens vi kaster fullt ut spiselig mat for over 2 milliarder kroner hvert år bare fordi datostemplingen er "utgått", er disse menneskene fornøydde dersom de klarer å bli noenlunde mette en gang pr.dag. Drikkevann må de fleste menneskene i dette området bruke store deler av dagen og mye av sine penger på for å få tak i det.

Vi har alle en mulighet til å være med å utjevne litt av denne urettferdige forskjellen!

Ved å støtte driften av Mulbadaw Farm er du med å sikre mat- og vannforsyningen i Hanangdistriktet. Samtidig støtter du driften av Haydom sykehus, da eventuelt overskudd av farmdriften uavkortet gis som økonomisk støtte til driften av sykehuset.

HVER ENESTE KRONE DU GIR GÅR UAVKORTET TIL DRIFTEN AV MULBADAW!!!!

Farmen er de seneste 5 årene opprustet med 2 nye Versatile traktorer, hver på 375 Hk. Disse ble satt inn i arbeidet fra "våronna" i januar 2011. Videre er det investert i 3 store såmaskiner fra USA, 3 store skurtreskere. åkersprøyte og annet "mindre" utstyr. Totale investeringer disse årene på nærmere 15 mill. Nok.

Disse investeringene er gjort mulige takket være private låneopptak, gaver og etter hvert fra driften. Det som var en gammel og totalt utslitt maskinpark er langt på vei fornyet. Myndighetene forlanger maksimal utnyttelse av arealene, noe som setter videre krav til fornyelse og utvidelse av maskinparken. I tillegg slites også nytt utstyr på slike enorme arealer som dyrkes. Til denne fornyelsen og utvidelsen trengs det penger. Mye penger. 

Enhver gave, liten eller stor, går UAVKORTET direkte til drift av Mulbadaw Farm.

 

HUSK at alle private gaver inntil kr. 12000,- gitt til Mulbadaw er fradragsberettigede på skatten.  

Ønsker du å gi en gave til Mulbadaw, kan du bruke en av de to følgende bankkontonumrene:

3325.37.64126  for støtte til maskin-/driftsmiddelkjøp

3335.20.93500 for støtte til annet utstyr og kjøp av farmen

 

Du kan også ta kontakt med en av medlemmene i "Farmgruppa" eller du kan sende en epost til følgende adresse:

innsamling@mulbadaw.com

Hjertelig TAKK for din livsviktige støtte!

                                                                                                 

                                   Mulbadaw farm jobber for sikker mat- og vannforsyning for dagens og kommende generasjoner i Hanangdistriktet                                                                 

_________________________________________________________________________________________________

HLH Farm and Development LTD © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Stiftelsen Haydoms Venner, org.nr.985211922

 

Mulbadaw Farm i Hanangdistriktet i Tanzania er på 53900 dekar, og målsettingen er å dyrke mat på det meste av dette arealet.